’t Sleutelveugeltjen is bevoorrecht met een groot aantal leden en donateurs. Een groot aantal van de leden heeft een officiële functie variërend van Stadsprins tot jeugdraadslid. Het is voor ieder lid vrij om een functie aan te nemen of tot een commissie toe te treden.

Raad van 11

De raad van Elf begeleidt de prins en zijn gevolg op al zijn bezoeken in en om Apeldoorn. De raad van Elf bestaat uit (4) mannen vanaf 18 jaar.De president is hoofd van de Raad van 11, hij gaat regelmatig met de heren om de tafel en bespreekt
naast de officiële activiteiten ook het jaarlijks uitje en de ‘hanenavond’, een avond voorafgaande aan de 11de van de 11de waar de hanen verslonden worden.

Damesgroep

De damesgroep van ’t Sleutelveugeltjen is een belangrijk onderdeel van de sociëteit. Grootste taak is om op te treden als gastvrouwen van de sociëteit. Er is een 1e dame die, zonodig, fungeert als aanspreekpunt voor bestuurlijke en andere zaken. De damesgroep van ’t Sleutelveugeltjen is uiteraard ook erg druk met de jaarlijkse optocht. In 2019 bestaat de groep uit 14 dames. Per heden uit 14 dames

Moertjes

Sinds 2007 hebben de jonge meiden/vrouwen van ’t Sleutelveugeltjen zich gebundeld en noemen zich de Moertjes. Een moer is een jong vrouwelijk konijn, en dat is natuurlijk zeer toepasselijk voor deze ‘Knienenburgers’. De groep bestaat uit 6 Moertjes die samen de sociteit versterken met hun opvallende rode jasjes. De meiden vormen een groep van vrouwen die fulltime druzijn met werk, moeder zijn en studeren. Daarom is dit een groep zonder verplichting en/of aanwezigheidsplicht.

Jeugd

Carnavalssociëteit ’t Sleutelveugeltjen heeft altijd jeugd gekend. De eerste jeugdprins was in 1969. Behalve een jeugdtrio kwam er in de jaren 70 ook een jeugdraad. Naast de dansgarde kent ’t Sleutelveugeltjen tegenwoordig ook een jeugdraad en page(s).

Jeugdcommissie

Taak van de jeugdcommissie is het zoeken en begeleiden van een Jeugdtrio of Duo. Zij ondersteunen de Jeugd door het seizoen heen en helpen met hand
en spandiensten bij de uittredens.

Technische commissie

De Technische Commissie van ‘t Sleutelveugeltjen heeft als belangrijkste activiteiten het (op)bouwen van het podium voor de pronkzitting van ‘t Sleutelveugeltjen op de 11de van de 11de en de optocht. Daarnaast regelt de commissie bouwruimte, voor het nieuwe seizoen. Ook bedenkt de commissie spelletjes voor een te organiseren zeskamp en verleent hand- en spandiensten voor de Evenementencommissie zoals bij de Wildavond, fietstocht en biertapwedstrijd. Deze extreem actieve club is maanden lang één woensdag avond 18.30 en de zaterdag 9.30 tot 12.30 in de weer met het bouwen voor allerlei doeleinden.

Evenementen commissie

Deze commissie is het hele jaar actief. De evenementenclub bestaat zowel uit heren en dames van de sociëteit met als doelstelling het organiseren van leuke activiteiten waar zoveel mogelijk leden zich voor opgeven. Voor de leden betekent dit een geslaagde middag of avond met weinig kosten.
De activiteiten die de commissie jaarlijks organiseert zijn onder andere een paasbrunch of paaswandeltocht, de Hemelvaart fietstocht, de autorally, wildavond, kerststukjes maken en thema-avonden en bingo. In het programma staan de activiteiten van de commissie vermeld.